الف: مقدمه

تحريم كه در ادبيات فارسي حقوق بين الملل برابر واژه لاتين Sanction‌ قرار دارد از يك سو به عقاب وكيفري اطلاق مي شود كه يك قاعده (كيفري) را همراهي مي كند؛[1] گاه عملي متقابل از سوي يك دولت زيانديده در مقابل يك دولت خاطي بين المللي است و امروز غالبا «براي اقداماتي استفاده مي شود كه مطابق مقررات اساسنامه يك سازمان بين المللي، بطور خاص تحت فصل هفت منشور ملل متحد اتخاذ مي شوند،گفتني است خود منشور از واژه "اقدامات" و نه "تحريم" استفاده مي كند :

برای مطالعه متن بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک نمایید .


[ ادامه مطلب ]
تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 21:16 | نويسنده : رضا همت یار
صر حاضر را عصر فضا و اكتشاف فرازميني ناميده اند . انسان ها از گذشته در آرزوي سفر به كرات ديگر و تسخير فضا بوده كه سفر به كره ماه و ارسال سفاين تحقيقاتي به اغلب سيارات واقمار منظومه شمسي را مي توان ثمره تحقق اين آرزوي ديرينه بشر دانست .

برای مطالعه کامل متن بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک نمایید .


[ ادامه مطلب ]
تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 21:8 | نويسنده : رضا همت یار
اتوجه به اين كه حفظ صلح و امنيت بين المللي بعنوان مسئوليت اوليه بعهده شوراي امنيت گذارده شده است. توسل به اقدامات اجباري را بايد مهمترين ابزار براي برقراري صلح جهاني تلقي كرد. در واقع، اهداف منشور سازمان ملل متحد با اجراي مقررات فصل هفتم يعني مواد 39 تا 51 و خصوصاً مواد 40 و 41 آن تحقق مي يابد . لازم به ذكر است كه تصميماتي كه شوراي امنيت در اين خصوص اتخاذ مي كند، براي كليه دولت هاي عضو و غيرعضو سازمان ملل متحد الزام آور است.


[ ادامه مطلب ]
تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 17:37 | نويسنده : رضا همت یار
اجراي شرايط و مواد كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي در راستاي محقق كردن دو ديدگاه و هدف اصلي‌اش است. اين دو ديدگاه و هدف عبارتند از: عاري كردن جهان از سلاح‌هاي شيميايي و همكاري در عرصه علوم شيمي براي اهداف صلح آlمیر

دانشجویان گرامی برای مطالعه کامل متن بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید .


[ ادامه مطلب ]
تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 0:18 | نويسنده : رضا همت یار
تسلیم یکی از 3 اصل مهم بنیادین در هر توافقنامه فروش خارجی می باشد که متاسفانه معمولاً چنین موضوع حائز اهمیتی دراکثر مواقع دقیقاً مورد توجه قرار نمی گیرد

دانشجویان محترم برای مطالعه به ادامه مطلب بروید


[ ادامه مطلب ]
تاريخ : سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ | 14:56 | نويسنده : رضا همت یار

وجود آرزو ها به مفهوم حضور اميد است. اميد به آينده واين كه فردايي بهتر و انساني تر متصور است و اين كه ترقي و تكامل نه تنها ضروري بلكه اجتناب ناپذير است. انساني كه در بستر آرزو ها در آغوش گيرنده ي اميد است هيچگاه در برابر سختي ها زانو نميزند و هيچگاه پذيراي اين نميگردد كه كاستي ها و زشتي هاي حاكم بر جامعه  طبيعي هستند. اميد به آينده مستلزم آن است كه گذشته تنها در بستر آينده معنادار شوند به اين مفهوم كه هميشه اين اعتقاد وجود دارد كه روزهاي بهتر و لحظات لذت بخش تر محققا در برابر است كه در مقايسه با آن ؛گذشته حقيرتر از آن است كه به آن حد ارتقاء يابد كه قابل قياس باشد.